Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2010

Kårobligatoriet upphörde 1 juli. Det vilade på tanken, ärvd sedan 1200-talet att studenterna var just en kår, en extraterritoriell kommun, som demokratiskt förvaltade sina angelägenheter och bevakade gemensamma frågor. Obligatoriet avskaffas nu under åberopande av föreningsfrihetens princip. Att europakommissionen konstaterat att det inte strider mot denna fästs inget avseende vid.

Sannolikheten att folk skulle ansluta sig frivilligt till kårerna är ungefär lika stor som att folk skulle betala skatt om det vore frivilligt. Därför har statsmakten beslutat att subventionera kårverksamheten. Den kommer i fortsättningen att huvudsakligen finansieras med skattemedel. I praktiken är det en socialisering av studentkårerna.

När Tobias Krantz, och andra framträdande folkpartister, glatt utropar att man genomfört en frihetsreform är det en chimär. Det som hänt är att finansieringen överförts från studenterna till skattebetalarna, att kårernas uttaxeringsrätt upphört, istället taxeras alla skattebetalare för att driva verksamheten. Obligatoriet har genom denna övervältring på skattebetalarna gjorts osynligt.

Det är svårt att se varför detta skulle göra studentkårerna mer demokratiska eller föra dem närmare sina medlemmar. Snarare är det frågan om en omyndigförklaring, för att inte säga infantilisering, av vuxna människor. Att demokratisk självförvaltning ersätts med socialisering är inget att fira.

Annonser

Read Full Post »