Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2010

Thomas Bodstörm nekades igår föräldraledighet.  Han tänkte sig tydligen att socialförsäkringens föräldrapenning skulle finansiera en hösttermin i USA för att han där på plats skulle författa en bok som jämför amerikansk och svensk politik. Det låter som ett statsvetenskapligt projekt.  Skulle vilja se den dag försäkringskassan beviljar föräldrapenning till doktorander för att skriva färdigt avhandlingen. Idag skulle det anses i allra högsta grad otillständigt och kunna föranleda återbetalningskrav om det uppdagades.

Read Full Post »