Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2011

Förhoppningarna bland många vänsterorienterade sossar är att partiet ska göra en rejäl vänstersväng under Håkan Juholts ledning. Att partiet ska ta avstånd från den s k ”normpolitiken”, som gällt sedan tidigt 90-tal, och yttrar sig en strävan att statens budget ska gå ihop över en konjunkturcykel, utgiftstak, och i en självständig riksbank som har som främsta uppgift att hålla inflationen låg. Borgerliga strateger hoppas att han ska bli en svensk Michael Foot.

Förhoppningarna grundar sig på att Juholt är andra generationens sosseadel, att han på nittiotalet var ytterst kritisk mot den strama ekonomiska politiken, och i att Leif Pagrotsky var emot EMU och Euron.  Förankringen i partiet är säkert stark. Juholt har skickligt manövrerat ut Mona Sahlin och Thomas Östros. Men en vänstersväng är ytterst osannolik.

Saken är den att vänster och höger är relativa begrepp. Moderaterna ligger i dag så långt till vänster att en rejäl flytt mot vänster skulle göra sossarna till ett parti  som för vanliga väljare skulle framstå som extremistiskt och som knappast skulle ha en chans att vinna val. Juholts uppgift är snarare att försöka återerövra mittenväljarna. Härvid har man ingen hjälp av retorik som låter som en dålig kopia av Lars Ohlys. Det är ingen tillfällighet att den tilltänkta kongressen i höst ställs in. Den skulle sannolikt ha medfört en rejäl vänstervridning som skulle ha blivit en börda för den nya partiledningen.

Att man ställer in höstens kongress ger Håkan Juholt och hans närmaste kollegor handlingsutrymme för att utforma en politik som kan ge alliansen en rejäl match. Eftersom moderaterna under Fredrik Reinfeldts ledning och parollen ”Moderaterna det nya arbetarpartiet” flyttat in i den politiska rymd som sossarna suveränt brukade behärska krävs en rejäl omdaning. Det mesta talar för att man kommer att följa Mona Sahlins recept, att göra de moderata skattesänkningarna till sina och kanske även att driva dem ett steg längre genom att förorda ett borttagande av den s k ”värnskatten.” Moderaterna riskerar att bli angripna från höger 2014. Någon förmögenhetsskatt blir inte aktuell.

Men var inte Juholt superradikal, kritiserade han inte sossarnas ledning 1993 för att den hemföll till att ”justera en förtorkad borgerlig sparpolitik” och förordade en expansiv Keynesiansk politik för att övervinna krisen? Kommer han inte att driva politiken i den riktningen? Och Pagrotskys avvisande av EMU signalerar det inte en vänstervridning, att Sverige ska gå sin egen väg? När det gäller Juholts radikalism får man konstatera att det var länge sedan, och att socialdemokratiska politiker ofta gjort radikala uttalanden i ungdomen vilka aldrig omsatts till politik. I dagsläget betyder det inte ett jota. Den som vill förstå vad som händer bör snarare fästa sig vid att han avvisar samarbetet med vänstern och dessutom är kärnkraftsvänlig. Fjolårets rödgröna koalition är sannolikt stendöd.

När det gäller Pagrotskys inställning till EMU ska man inte glömma att karln är förmögen. De som vinner på en svag valuta, på att exportera arbetslöshet, är kapitalägare som Pagrotsky. Här har han en stor del av den enklare svenska industrin med sig, och den är allt annat än vänster. Den som väntar sig att sossarnas nya partiledning kommer att göra en vänstersväng kommer sannolikt att bli grymt besviken.

Read Full Post »

Tisdag 15 mars publicerade tunga företrädare för alliansen debattartiklar som pläderar för ett återförstatligande av skolan. I SvD skriver utbildningsminister Jan Björklund tillsammans med lärarnas ordförande Metta Fjelkner att det är hög tid att inleda en process som ska leda till att skolan förstatligas. I UNT hävdade moderaten Ann-Cathrine Haglund, som i botten är skoladjunkt och tidigare landshövding i Uppsala län, att ”kommunaliseringen ledde till att barn och ungdomar i Sverige inte får en likvärdig skolutbildning”, varför staten bör återta sitt huvudmannaskap.

Uppenbarligen är ett omtänkande på gång inom alliansen. Göran Perssons kommunalisering har varit förödande för skolan och för läraryrket. Utbildning är en kollektiv nyttighet och för att alla barn i Sverige ska få tillgång till god utbildning är det nödvändigt att staten har huvudmannaskapet. Det är bara att gratulera Björklund och Haglund för att de har civilkurage och talar klartext. Björklund har dessutom förhoppningsvis i sin makt att låta orden följas av handling.

Ett annat katastrofområde som föranletts av kommunalisering är universitetssjukhusen. Landstingskommunaliseringen har varit förödande för den kliniska forskningen. Problemet är välkänt. Den ena utredningen efter den andra har visat att det dubbla huvudmannaskapet inte fungerar, att forskningen kommer i kläm. En utredning som presenterades häromåret av Olle Stendahl förordade ett kryptoförstatligande med av stat och landsting samägda bolag för att få ett samlat huvudmannaskap för respektive universitetssjukhus. Det var en halvkväden visa.

Isen förefaller nu bruten. När Jan Björklund och Ann-Cathrine Haglund oförblommerat kan förorda statligt huvudmannaskap för skolan finns inte längre någon anledning att inte överväga ett återförstatligande av universitetssjukhusen.

Read Full Post »