Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2012

Funderar på Uppsalas kommunpolitik. Varför i hela friden vill moderater, sossar och kristdemokrater bygga bort seminarieparken? Alldeles nyligen fördärvades koloniområdet mellan seminariet och Fyrisån genom att man byggde höghus på kolonilotterna. En oas, för många, försvann. Och, nu ska seminiarieparken ödeläggas.

Sanslöst. Det vore en annan sak om Uppsala vore Manhattan eller Singapore, att all mark var exploaterad och man helt enkelt måste ta varje tum i anspråk för att folk ska ha någonstans att bo. Men det finns ju hur mycket ledig mark som helst norr om Uppsala. Hela Ärnaområdet är oexploaterat. Rimligen borde man projektera norr om staden, och då planera in stora parkområden runt husen, och gärna lägga dem så att parkytorna går ner mot Fyrisån där en vacker cykelled kan anläggas till Ulva Kvarn och vidare till Bällinge.

Read Full Post »